ICT, IP, Data Protection

Technologie is reeds enige tijd gemeengoed geworden in de zakenwereld. Het is een kritiek bedrijfsmiddel geworden voor ondernemingen en heel wat nieuwe toepassingen vinden hun weg naar de bedrijfswereld: cloud computing, big data en het internet van de dingen (IoT), om er maar enkele te noemen. In het licht van het voorgaande wordt data en informatie steeds belangrijkere activa voor de ondernemingen.

We nemen deze ontwikkelingen zodanig ernstig dat we een team uitsluitend aanwenden voor vraagstukken met betrekking tot ICT-recht, privacy en verwerking van persoonsgegevens, en intellectueel eigendomsrecht. Onze advocaten hebben een sterke expertise opgebouwd in deze materies en hebben een goede kennis van de ICT-sector, haar praktijken en standaarden.

Onze dagdagelijkse praktijk omvat het redigeren en onderhandelen van overeenkomst met betrekking tot informatietechnologie, juridisch advies, audits met betrekking tot intellectuele eigendom, het bepalen van strategieën voor het beheer, de bescherming en de afdwinging van intellectuele eigendomsrechten, evenals de voorkoming en beslechting van geschillen met betrekking tot informatietechnolgie. We hebben ook een bijzondere expertise met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens: onze IP-IT vennoot staat gekend als een expert in deze materie.

ICT-sourcing en -overeenkomsten

We adviseren economische spelers, waaronder ICT-leveranciers, banken, verzekeringsondernemingen, nutsondernemingen, ziekenhuizen en mediamaatschappijen bij het uitwerken van hun contractuele vereisten in offerteprocedures en om concurrenten uit te dagen, het redigeren en onderhandelen van overeenkomsten en, uiteindelijk, om de deal rond te krijgen. Daarbij verzekeren we er ons van dat de contractuele documenten een efficiënt middel zijn om dure rechtszaken te vermijden, indien dat nodig zou zijn. 

Door onze vele jaren ervaring in het bijstaan van ICT-leveranciers en –afnemers bij het afsluiten van hun ICT-projecten, hebben een uitzonderlijk blikveld verkregen op de marktstandaarden met betrekking tot contractuele voorwaarden in technologiegerelateerde overeenkomsten en de risico-afwegingen die daarbij worden gemaakt door ICT-leveranciers en -afnemers. Dit laat ons dikwijls toe om langdurige onderhandelingen te vermijden en projecten sneller af te wikkelen.

We gidsen ook ICT-leveranciers door publieke en private offerteaanvragen en analyseren de relevante risico’s ervan. Daarnaast garanderen we ook dat ze niet-gediscrimineerd worden.

Tenslotte verzorgen we ook in-house opleidingen aan juridische departementen en aankoopdiensten met betrekking tot alle aspecten van contractredactie en –onderhandeling. De opleidingen zijn daarbij gebaseerd op een mix van theorie en pratkijk en worden ondersteund door een uitgebreide documentatiebundel.

Privacy, verwerking van persoonsgegevens en informatieveiligheid

Algemene en sectorspecifieke wet- en regelgeving legt aanzienlijke beperkingen op met betrekking tot verwerking van bepaalde data en informatie, vooral ten aanzien van persoonsgegevens. Deze wet- en regelgeving bevat vaak specifieke verplichtingen of aanbevelingen op het vlak van informatieveiligheid, die bovendien meestal wordt gehandhaafd door (administratieve) geldboetes. De veelvoud van regelgeving maakt het steeds moeilijker om door de vele bomen het bos te zien.

We kunnen u bijstaan bij de uitwerking van strategieên met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en informatieveiligheid, het verlenen van praktisch advies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het verrichten van de vele technisch en administratieve formaliteiten. De volgende elementen laten u toe om de naleving van de regeling (compliance) als een reputatieversterkend middel te gebruiken op de markt:

 • compliance audits
 • advies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • de redactie en het nazicht en reviewing van disclaimers, policies en overeenkomsten met betrekking tot gegevensverwerking
 • de aangifte van gegevensverwerking bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • het indien van machtigingsaanvragen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (of haar verschillende sectorale comités)
 • advies omtrent de verschillende mechanismen inzake internationale datatransfers
 • vragen rond informatieveiligheid en compliance
 • training (het verhogen van gewaarwording m.o.o. compliance)

Intellectueel eigendomsrecht

We hebben een sterke ervaring met betrekking tot auteursrecht, de bescherming van software en databanken, domeinnamen, handelsmerken en de juridische aspecten van open source software. We kunnen u helpen bij het uitwerken van een omvattende strategie voor de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op uw creaties, het begrijpen van de precieze omvang van de bescherming van uw rechten en de handhaving ervan.

Voortvloeiend uit onze ervaring in het redigeren van technologiegerelateerde overeenkomsten, hebben we eveneens een grote ervaring in het redigeren van overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, waaronder licentieovereenkomst, overeenkomst tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten, samenwerkingsovereenkomst, R&D-overeenkomsten en zelfs vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

E-Commerce

Onze cliënten gaan steeds meer online. We helpen hen om de verschillen tussen de offline en de online omgeving te overbruggen.

We adviseren onze cliënte over het volledige spectrum van juridische vragen met betrekking tot B2B en B2C e-commerce, waaronder:

 • Website disclaimers en -voorwaarden
 • Voorwaarden voor de verkoop van producten en de levering van diensten in een B2B of B2C context
 • Advies over online reclame (b.v. e-mail marketing en virale marketing)
 • Advies inzake de juridische aspecten van online wedstrijden en kansspelen, evenals het redigeren van de deelnamevoorwaarden
 • Aspecten van aansprakelijkheid voor online activiteiten

ICT- en IE-procedures

Naast het redigeren en onderhandelen van overeenkomsten, adviseren we eveneens over de omvang en interpretatie van overeenkomsten in de context van geschillenbeheersing en -beslechting. Het is onze ervaring dat een correcte analyse van de rechten en plichten van de partijen een cruciale stap is om dure en tijdverslindende rechtszaken te vermijden.

Toch kunnen rechtszaken niet altijd vermeden worden. Indien dit nodig is, kunnen we u bijstaan in het kader van ICT-rechtszaken. U kan daarbij rekenen op onze ervaring in deze zaken om uw belangen te verdediging in de rechtbank en ten aanzien van de gerechtsdeskundige. Dit betekent echter niet dat we steeds blijven zoeken naar een onderhandelde oplossing in alle standen van het geding.

We staan eveneens cliënten bij in de context van rechtszaken rond intellectuele eigendom. We kunnen u helpen bij het analyseren van de aard en de omvang van inbreuken op intellectuele eigendom. Waar nodig staan we u bij in de context van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten of in de context van de verdediging tegen een vordering tegen u.

Recente ervaringen

 • In 2015 en tijdens vele jaren die daaraan zijn voorafgegaan hebben we met succes een Duitse softwaredistributeur verdedigd tegen een (aansprakelijkheids)claim inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in verband met CRM/ERP software.
 • In 2014 stonden we een verzekeringsonderneming bij met betrekking tot het redigeren en onderhandelen van een overeenkomst voor de vernieuwing van de outsourcing van bepaalde mainframes.
 • We adviseerden een internationale VZW met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van fraudedetectie en –bestrijding. We adviseerden de vereniging eveneens over de aspecten van haar online activiteiten (website disclaimers en verwerking van persoonsgegevens).
 • In 2014 adviseerden we een grote softwarefabrikant met betrekking tot vragen rond het gebruik van elektronische handtekeningen.
 • In 2014 hebben we een verzekeringsonderneming bijgestaan bij de redactie en onderhandeling van een intra-groep ICT-outsourcingovereenkomst.
 • We verdedigen een consultancy onderneming in het kader van een aansprakelijkheidsclaim met betrekking tot adviesverlening rond een gefaalde datamigratie uitgevoerde door een andere dienstverlener.
 • In 2015 stonden we een mediamaatschappij bij met betrekking tot de uitwerking en implementatie van een strategie met betrekking tot een gepersonaliseerde klantenrelatie.
 • In 2015 adviseerden wij een ziekenhuis over publieke cloud voor de opslag van medische gegevens, met inbegrip van alle compliance aspecten. Als follow-up hebben wij de contractuele voorwaarden van de cloud dienstverlener gescreend.
 • In 2014 stonden we een verzekeringsonderneming bij met betrekking tot de consolidatie en migratie van haar datacenters naar een cloud omgeving (IaaS). We hielpen met de redactie en de onderhandeling van de overeenkomsten met de bestaande dienstverleners en de nieuwe dienstverlener.
 • In 2013 hebben we advies verleend aan een dienstverlener die een oplossing voor hybride elektronische handtekeningen aanbiedt. We onderzochten o.a. de rechtskracht hun hybride elektronische handtekening.
 • We zijn juridisch partner van Cybercontract. We verlenen juridische bijstand aan slachtoffers van cyberincidenten in de context van Cybercontract’s cyberverzekering.
 • We staan een internationale liefdadigheidsvereniging bij met betrekking tot het opzetten van haar online activiteiten (verwerking van persoonsgegevens, website, verkoop op afstand, partnerships, …).
 • Sinds 2013 adviseren wij een mediamaatschappij met betrekking tot verschillende juridische aspecten van een dienst van mobiele televisie, b.v. het verwerven van IP-rechten, de verwerking van persoonsgegevens en het opstellen en onderhandelen van alle overeenkomsten.

Did you know ?

#187
We zijn juridisch partner van Cybercontract. We verlenen juridische bijstand aan slachtoffers van cyberincidenten in de context van Cybercontract’s cyberverzekering.