Aanneming en bouwrecht

Ons Real Estate & Construction team begeleidt u met al uw transacties en procedures, en kan u in elke vastgoedmaterie adviseren:

  • Huurrecht, met name handelshuur, huur van gemeen recht (inclusief kantoorhuur) en woninghuur,
  • Vastgoedtransacties, eenvoudige koop-verkoop en complexe transacties, erfpacht, opstalrecht, gespleten verkoop, …

  • Mede-eigendomsrecht, erfdienstbaarheden en burenhinder,

  • Het recht van de vastgoedmakelaar,

  • Regelgeving in verband met de bescherming van de rechten van de consument,

  • Juridische due diligence.

Onze diensten

Transacties: Wij hebben een brede waaier van modelcontracten ontwikkeld en kunnen efficiënt al uw contractuele documenten opstellen, nazien en onderhandelen. Deze ervaring gecombineerd met onze ervaring in geschillenbeslechting en kennis van de meest recente rechtspraak laat ons toe om u op een efficiënte en realistische manier bij te staan voor het sluiten van uw deals. Wij kunnen eveneens een grondig nazicht uitvoeren van al uw documenten teneinde hun conformiteit te waarborgen met de toepasselijke wetgeving, rekening houdende met relevante rechtspraak en rechtsleer.

Procedure: Wij geven er de voorkeur aan om uw geschillen buiten de rechtbanken te beslechten en samen met u een pragmatische oplossing te vinden. Ondanks deze visie kan een gerechtelijke procedure niet altijd worden vermeden. Wanneer het zo ver is, kunt u rekenen op onze praktijkervaring op dat vlak en onze sterke expertise in het burgerlijk procedurerecht. Wij kunnen uw belangen voor alle rechtbanken en hoven van België verdedigen alsook voor elk Belgisch, buitenlands of internationaal arbitraal college. Onze ploeg heeft ervaring in het beheer van complexe bouwzaken met een gerechtelijke expertise.

Advies: Wij kunnen u in de meest uiteenlopende vastgoed- en aanverwante materies adviseren. Een goed advies voordat u een verbintenis te onderschrijft of een geschil start kan vaak een lange en dure gerechtelijke procedure vermijden.

In-house: U kan op ons rekenen voor elke bijstand, tijdelijk of op lange termijn, binnen uw onderneming. Onze advocaten zijn flexibel en vervoegen graag uw ploeg als externe consultant voor de behoeften van uw zaak.

Onze experten

Did you know ?

#207
In 2015 en tijdens vele jaren die daaraan zijn voorafgegaan hebben we met succes een Duitse softwaredistributeur verdedigd tegen een (aansprakelijkheids)claim inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in verband met CRM/ERP software.